Bekijk het!

Spreek van de week

Sportverbroedering

(PBT)

De Nationale turnbond maakt melding van een wijziging in het vakjargon: als een turnleraar grensoverschrijdend gedrag vertoont jegens zijn pupil, dan wordt dit een rietberger genoemd. Gaat het om twee turnleraren die zich op hetzelfde moment aan dezelfde pupil vergrijpen, dan heet dit een dubbele rietberger.