Bekijk het!

Scherp gezen

Opgelicht: een tip van het rookgordijn

Deel III – Vrome intenties  

De oorlog woedt voort. Het einde niet in zicht. Meer hulp voor Oekraïne en meer sancties tegen de Russische agressor, die het meeste effect lijken te hebben op de Europeanen, in het bijzonder het minst draagkrachtige deel. Democratie krijg je niet zomaar, zo houdt de premier ons voor.  Daarvoor moeten offers worden gebracht. Zware offers. Dat de VVD-voorman wel als laatste zichzelf of zijn overwegend in blakende welstand verkerende achterban op het oog heeft,blijkt wel uit de laatste cijfers. Het zijn de armste Nederlanders die het zwaarst te lijden hebben onder de prijsexplosie die het gevolg was van de Europese inperking van de toevoer van Russische olie en gas naar Europa. Vanwege  de sancties en de hyperinflatie die er op volgde, heeft bijna de helft van de Nederlandse gezinnen moeite rond te komen. Maar liefst 600.000 gezinnen hebben te lijden onder energie-armoede. Inmiddels zijn gasprijzen op de internationale markt gedaald tot het niveau hebben bereikt van zomer 2021. Desondanks hebben veel energieklanten te maken met een flinke verhoging of zelfs verdubbeling van het termijnbedrag, ondanks het deze winter in allerijl ingevoerde prijsplafond. Een miljoen Nederlanders dreigt onder de armoedegrens te belanden, meldt het Centraal Plan Bureau, maart 2023.

Nu de thermostaat op de o van onbehaaglijk staat en een gerieflijke woning tot het verleden behoort, een luxe nog slechts voorbehouden aan de gefortuneerden onder ons, wordt het tijd ons te bezinnen op al die offers die we ons moeten getroosten om de planeet te redden. Aangevuurd door de doemprofeten, Struikelen we over onze goede voornemens, voort op het pad naar de hel, in de nek de hete adem van de groene lobby, in een pact met de duivel, voor wie het in de eerste plaats om de  winst te doen is en ieder klimaatproject weet om te smeden tot een verdienmodel. 

Hoe oprecht zijn al die vrome intenties nu echt van het groene front? Wie had kunnen bedenken dat de meeste van die duizenden windmolens die ons van verre zo vrolijk over de vlaktes en wateren toewuiven, niet uit herbruikbaar materiaal worden gemaakt. Evenmin als de panelen, zonneparken vol, blikkerend in de zon waar ooit vredig grazende koeien het uitzicht verfraaiden. Nu al vormt de afvalberg van miljoenen opgebruikte panelen en stalen windmonster een nieuw hoofdpijndossier.

Datzelfde ontstellende gebrek aan visie komt al te pijnlijk aan het licht, nu blijkt dat de infrastructuur ontoereikend is. Het elektriciteitsnet beschikt over onvoldoende capaciteit om zonnepanelen en windturbines in de toekomst te kunnen huisvesten op het stroomnet. Bij de introductie is het niet bij onze bestuurders opgekomen eerst het net op te schalen. Inmiddels zitten we in het volgende bedrijf van de klimaatklucht: een uitbreiding is voorlopig bij voorbaat al onmogelijk of in ieder geval uiterst problematisch. Dit vanwege de stikstof  die bij de aanleg vrijkomt, zodat aan een upgrade voorshands niet valt te denken.

De Nederlander is in een dure grap beland. Terwijl in China De steenkoolcentrales als paddenstoelen uit de grond schieten en men ook elders niet kijkt op een kolencentrale of een kernreactor meer of minder, Waait hier een andere wind. Volledig overtuigd van de opdracht dat de glorieuze, fossielvrije wereld in Nederland begint, is onze toekomst reeds uitgestippeld door Een bonte mengeling van politici, klimaattheologen en slimme marktventers in isolatie en warmtepompen, die er alleen maar op uit lijken ons het leven zo onbetaalbaar mogelijk temaken. Ieder redelijk alternatief is door toedoen van deze klimaatalliantie uit het zicht geraakt: de hofleveranciers van energie, gas en kernenergie hebben een slechte pers, waterstof is nog een verre droom. En vanwege een krakkemikkig hoofdnet, staat men alweer klaar om een nieuwe greep in uw ouwe sok te doen: stemmen gaan op om de bestaande salderingsregeling in versneld tempo af te schaffen. U weet wel, die regeling die u als een vette worst werd voorgehouden als zonnepaneelbezitter: op de verbruikte stroom zou ieder jaar de door u opgewekte elektriciteit in mindering worden gebracht, tegen het geldende consumententarief, om u in staat te stellen binnen enkele jaren de investering terug te verdienen. Dat u voor de teruggeleverde stroom inmiddels nog geen kwart meer krijgt dan de prijs die u bij de leverancier moet betalen, is nog maar een top van de enorme ijsberg die op u aangedreven komt. De kans is groot dat de jaarlijkse saldering wordt vervangen door een maandelijkse. Dat betekent dat de flinke hoeveelheid stroom die uw warmtepomp verbruikt in de winterdagen niet langer wordt verrekend met de stroom die u opwerkt in de zomer. Daarbij komt dat de prijs van stroom is opgetrokken met die van olie en gas, en minstens is verdubbeld. Reken daarbij de extra heffingen van de overheid. U rest niets anders dan voor enkele duizenden euro’s een accu aan te schaffen, die u in staat stelt de energie-oogst voor één, hooguit twee dagen op te slaan., zodat u in de wintermaanden nog iets van uw zonne-opbrengst terug ziet. 

© 2023 – J Nijzink