Bekijk het!

Spreek van de week

Frans Timmermans en Diederik Samson als rondreizende hagepredikers die de Europeanen met de Natuurherstelwet in de hand de les lezen over de deplorabele staat van de natuur… Dat is als Kim Jong-Un op tournee door Europa om ons de oren te wassen over de mensenrechten. 

Frans en Diederik, twee foute kabouters die net zoveel voor de natuur betekenen als de kolonisten voor de dodo. Dit illustere duo investeert jaarlijks 7 miljard euro om de Europese wouden tot pulp te vermalen – om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen? Nou, nee. Behalve dan als je er een louche boekhouding op na houdt om die hele klimaatzwendel kloppend te maken en zo de broodheren te dienen in de biomassa-industrie.

Lees: Een tip van het rookgordijn…