Bekijk het!

Scherp gezien

Bekijk het Taster

Nederlands ontbossingsdrama aan de basis van Het stikstofdebakel Wat we missen in de stikstofdiscussie  is wat de overheid verstaat onder natuur. Dat is volstrekt iets anders dan een halve eeuw geleden. In de na-oologse jaren had bos een belangrijke plaats in ons landschap. Dat gold, naast de boerenhoeves, de weidse dreven als de natuur van […]

Red Salland

Bekijk het Taster

De Hollandse Amazone  Red Salland  (Johan Nijzink) 27 mei 2022 Het is vijf over twaalf. Vlammende krantenkoppen. Alarmerende klimaatrapporten van de VN. Bezorgde gezichten op Spitsbergen. Het klimaat verandert op een manier en een snelheid die we nog nooit gekend hebben. Het broeikasgas in de atmosfeer neemt elk jaar toe. De temperatuur stijgt sneller dan […]