Bekijk het!

Taster

Ongewenste elementen

De reden dat ik niks heb met voetbal is omdat het hele concept niet deugt. De hele opstelling is al vanaf het begin verkeerd. En daardoor wordt de sport schromelijk overgeproblematiseerd. Allemaal de schuld van de supporters, beweren de commentatoren. En dat klopt. Want die lui zijn daar niet op hun plek, op de tribune. Die horen op het veld.

Benader het probleem nou eens vanuit de achtergrond die deze gasten hebben. Ze komen allemaal uit die spooksteden, met van die spelonkbuurten en die grotwoningen. Je mag al blij zijn als ze zitten hebben geleerd. Dat heeft nou eenmaal moeite met begrippen als orde, gezag, beschaving. Val ze daar niet mee lastig. Daar raken ze geestelijk van in de war. Zet ze in waar ze beter tot hun recht komen. Snor deze Kaninefaten op. Steek ze in trainingskampen waar ze leren vechten. En dan niet dat knullige geharrewar met fietskettingen, aanstekers en loden pijpen, nee, het echte werk. Fok ze op tot echte kerels. En dan, op naar het stadion. Daar moet vast passend vervoer voor te regelen zijn. Bij Westerbork heb je nog een oud rangeerterrein met oude wagons in de uitleen. 

Dan moet je eens zien hoe warm ze worden onthaald, in hun lerentuniekjes, hlmpje op, uitgerust met zwaard, drietand, werpnet of een goedendag voor de minder geoefende krijger. En dan hakken maar jongens. Het strijdtafereel zou je wat kunnen opleuken met levende fakkels, op iedere hoek  van het veld een laaiende supporter als votiefkaars Leuke acts in de pauze: kruisigen, stenigen, ganzenknuppelen en andere typische oude ambachten, verder te verlevendigen door wat loslopend wild. Een waardige oudedag voor al die afgedankte circusbeesten. En zo komen we toch nog mooi van die wolvenplaag af.

Een fantastische uitvinding, die amfitheaters. Het ruimt zo heerlijk op. Dat Colosseum was in feite niets anders dan een enorme hakselmolen, waar de samenleving zich ontdeed van alle ongewenste elementen: boventallig wild, rebelse stammen, vijfdecollonners, vandalen, provocateurs, cricket-enthousiasten, christenen, uitgeprocedeerde asielzoekers, Ben Hur, familie van Ben Hur, vrienden van Ben Hur, en tot slot oppervlakkige kennissen van Ben Hur. Allemaal feestelijk in de pan gehakt. 

En wie na drie uur overeind is gebleven mag door naar de volgende ronde. Tot er op het laatst één op zijn benen staat. Die krijgt de lauwerkrans en een SUV. En we maken hem miljardair. Want laten we dit hoogste principe uit de topsport in ere houden: de grootste klootviool Wordt het best betaald.

© 2023  – J Nijzink